Snow4Life - Blog Snowboardowy - Sklep i Szkolenia
facebook instagram

Zapisy

--

-

 1 sezon 2 sezony 3 sezony 4 i więcej

 nigdy nie jeździłem/łam na desce początkujący średni zaawansowany
Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych do celów niezbędnych do zgłoszenia na obóz (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).